Logo Camping Rubicone Senza Ruby

Camingreglementet

RESERVATIONER OG AFBESTILLINGER

Enhver booking anses for bekræftet ved modtagelse af det fulde depositum som er fastsat af ledelsen og du har modtaget en skriftlig bekræftelse. 

Reservationen må kun bruges af den person, der er identificeret i reservationsbekræftelsen, og må ikke overføres til tredjemand uden tilladelse fra ledelsen. Hvis boligen (pladsen, bungalowen osv.) ikke er optaget inden for to dage efter den bekræftede ankomstdato, forbeholder ledelsen sig retten til at genudleje pladsen/boligen. Campingpladserne skal være optaget af minimum 2 voksne.

Reservationsgebyret på € 20,00 vil blive opkrævet ved slutningen af dit ophold.

En eventuel annullering skal meddeles via e-mail til info@campingrubicone.com med angivelse af dine personlige oplysninger og reservationsnummer. Telefonaflysninger accepteres ikke. I tilfælde af en aflysning(meddelt inden for 30 dage efter ankomstdatoen refunderes depositummet med fradrag af reservationsadministrationsgebyr (€ 80 for overnatning og € 50 for standpladser). Efter denne dato (30 dage før ankomstdatoen) vil vi være nødsaget til at beholde depositummet.

I tilfælde af annullering (meddelt mindst 30 dage før ankomstdatoen) er det muligt at anmode om en voucher af samme værdi som depositum; i dette tilfælde mister du ikke bookingadministrationsgebyret (80 € for overnatningen og 50 € for pladserne). Den udstedte voucher kan bruges i indeværende år eller året efter. Værdibeviset er ikke nominelt (du kan overføre det til en ven eller slægtning). Værdibeviset kan ikke refunderes. Du skal ikke betale reservationsgebyret på 20,00 Euro for en ny reservation ved at bruge denne voucher

Bemærk venligst: Priserne i oktober 2022 prislisten kan undergå en stigning på maksimalt 3,00 € per nat, per enhed. E-mail-bekræftelse af denne stigning vil blive sendt ud inden den 30. april 2023. Denne stigning (+3,00 € /nat ) vil kun blive anvendt, hvis Kw/h-omkostningerne for elektricitet overstiger 0,54 € kw/h (officielt tilbud oktober/november 2022 GME, det italienske elmarked).

For eksempel: 3 nætter x 3,00 € = +9,00 € / 7 nætter x 3,00 € = +21,00 € / 10 nætter x 3,00 € = +30,00 €

I tilfælde af afrejse forud for den bekræftede afrejsedato (uanset grund), skal gæsten betale hele perioden som bestilt (plads + personer eller overnatning). Ledelsen forbeholder sig retten til at genudleje pladsen eller boligen fraflyttet før tid.

.

ANKOMST / CHECK-IN 

Der er obligatorisk registrering af alle gæster som opholder sig på Campingpladsen. Ved ankomsten skal gæsterne fremvise et gyldigt identitetsdokument og underskrive check in dokumenterne. 

Efter registreringen vil du få udleveret et personligt identifikationsarmbånd, som ikke må overdrages til andre og som skal bæres under hele dit ophold. Det vil give personalet mulighed for at kunne identificere vores gæster, og dermed undgå uvedkommende kommer ind på Campingpladsen. Børn under 18 år har ikke adgang til campingpladsen, medmindre de er ledsaget af en forælder eller en værge. Forældre og værger holdes ansvarlige for handlinger af børn under 18år, som er i deres deres varetægt, og for enhver skade eller forstyrrelse der måtte forvoldes på mennesker eller ting på camping Rubicones område.

Indkvarteringen på Camping Villaggio Rubicone (plads, bungalow osv.) skal betragtes som tildelt af ledelsen. Eventuelle ændringer af standplads eller bolig skal ske i overensstemmelse med ledelsen. Gæster må ikke ændre deres tildelte plads på eget initiativ.

CHECK OUT

Campinggæster skal forlade deres plads inden kl. 12.00 på afrejsedagen. Gæster, der bor i bungalows, mobilhomes eller lejligheder, skal forlade deres bolig inden kl. 10.00 på afrejsedagen. Ved check out efter ovennævnte tidspunkter opkræves gebyer svarende til en hel dags ophold.

Betaling kan ske i Check-out kontoret mellem 8.30 og 12.30 og mellem 16.00 og 19.00 på afrejsedagen eller dagen før. Samtidig skal identifikationsarmbåndene og låsen til parasollen afleveres tilbage.

DAGSBESØGENDE

Ledelsen tillader dagsbesøg hos gæster der allerede er gæster på pladsen. Besøgende kan komme ind på campingpladsen på de anviste tidspunkter og frem til men ikke efter kl. 20.00 og kun mod fremvisning af gyldigt rejsedokument. Korte besøg på op til en time er gratis og skal være i overensstemmelse med campingpladsens organisatoriske krav. Længere besøg skal godkendes af ledelsen og kræver betaling som som svarer til et dagsgebyr og man skal kunne fremvise betalingskvittering og/eller armbånd. Børn under 18 år må ikke komme på besøg, medmindre de er ledsaget af en voksen. Den allerede registrerede gæst er ansvarlig for indtjekning og registrering af alle dagsbesøgende og for deres adfærd, mens de er på campingpladsens område. 

Uautoriserede personer, der findes på campingpladsens område uden det påkrævede pas/armbånd, straffes for ulovlig indtrængen, jf. art. 614 i den italienske straffelov. 

Besøgende skal parkere deres køretøj eller motorcykel uden for campingpladsens område, medmindre andet er aftalt med ledelsen. Der opkræves betaling af gebyr for supplerende køretøjer.

KØRETØJER OG PARKERING For at kunne garanterer vores gæsters sikkerhed må køretøjer kun kører rundt på campingpladsen med en maksimal hastighed på 5 km/t. I nattetimerne fra 24.00-7.00 er det absolut forbudt at køre rundt, komme ind eller forlade campingpladsen med motorkøretøjer, Biler skal parkeres på deres egen private parkeringsplads eller på parkeringspladsen nær poolområdet. Det er strengt forbudt at besætte pladser eller områder som ikke er indrettet som parkering.

SIESTA OG NATTERO

I respekt for for den offentlige fred opfordres alle til at være stille og undgå adfærd, aktiviteter, leg og spil som kan generer de andre gæster. Særligt i tidsrummene 14.00-15.30 og 24.00-7.00 er støj som kan forstyrre andre gæster forbudt. Derfor er det i de nævnte tidsrum ikke tilladt at samle eller tage telte ned, bruge radio eller tv med høj lydstyrke, vaske op, hænge tøj op. Larmende leg og spil er ej heller tilladt.

KÆLEDYR

Ingen kæledyr nogen art er tilladt på Campingpladsen samt i lejlighedskomplekset La Torette.

BESKYTTELSE AF OG RESPEKT FOR MILJØET

Gæsterne bedes være særligt opmærksomme når de udsmider affald. Affaldet skal lægges i de rigtige genbrugscontainere fordelt på madaffald, papir, plastik, restaffald, olie og batterier.

Affald må ikke bortskaffes i kloakken.

I overensstemmelse med nye sikkerheds- og miljøbestemmelser er det kun tilladt at grille på det anviste camingområde.

Opvask af tallerkner, pander og tøj er kun tilladt i vores opvaske og santitetshuse.

Kemiske toiletter skal tømmes ved de afmærkede områder, dette gælder også for camperaffaldet som skal bortskaffes på de afmærkede områder på kortet over campingpladsen.

Det er strengt forbudt at bortskaffe vand, spildevand og affald fra toiletterne i jorden, i kloaker eller i kloarister samt på campingspladsen stier og veje. Disse er kun til regnvand.

Det er forbudt at grave huller og kanaler, tænde bål, slå søm i træer eller vandaliserer planter, blomster, udstyr eller ejendom på campingpladsen.

Campingpladsen forbeholder sig ret til at bortvise lovovertrædere fra Campingpladsen samt kræve erstatning.

ANSVAR

Ledelse påtager sig ikke ansvar for tabte, stjålne eller beskadigede genstande som ikke har været opbevaret midlertidigt hos ledelsen. Ledelsen påtager sig endvidere ikke ansvaret for skader forårsaget af storme, hagl, væltede, træer, grene(inklusiv planter) og sygdomme, epedemier og brande.

UDVISNING

Ledelsen forbeholder sig retten til omgående at udvise enhver som overtræder disse regler eller som forstyrre den normale daglige drift og fred i turitskomplekset(campingpladsen).

Importante

Informiamo i nostri gentili ospiti che sabato 9 settembre dalle ore 15.00 alle ore 19.30, per ordinanza dei comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, la strada in uscita dal campeggio resterà chiusa per lo svolgimento della gara sportiva di Triathlon. 

Consigliamo a chi è in partenza o a chi si deve spostare in tale orario di organizzarsi preventivamente per evitare di trovare chiusa la strada in uscita dal campeggio. 

Ci scusiamo per il disagio.