Logo Camping Rubicone Senza Ruby

Reglement residentie “Le Torrette”

Voorschriften in het Nederlands (vertaling door AI)

 1. Laat geen vuilniszakken buiten de deuren van de appartementen, op de trappen of in de vuilnisbakken in de tuinen of gemeenschappelijke ruimten. GEBRUIK A.U.B. DE OPENBARE VUILNISBAKKEN DIE OP DE PLATTEGROND STAAN AANGEGEVEN. Om hoge boetes te voorkomen, moet al het afval op de juiste manier worden gescheiden.
 2. Parkeer GEEN FIETSEN TEGEN DE MUUR. GEBRUIK DE FIETSENREKKEN. HET BEHEER WIJST ELKE VERANTWOORDELIJKHEID IN GEVAL VAN DIEFSTAL OF SCHADE AAN DE FIETSEN.
 3. Het GEBRUIK VAN BARBEQUE GRILLS IS NIET TOEGESTAAN BINNEN, BUITEN OF OVERAL IN DE RESIDENTIEWONINGEN, MET INBEGRIP VAN BALCONIES, TUINEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE ZONDEN.
 4. Speel GEEN balspelletjes die de bewoners of gasten hinderen in de tuinen of gemeenschappelijke ruimten van het complex.
 5. .

 6. Elk APPARTEMENT HEEFT EEN ONDERGRONDSE GARAGE (zoals aangegeven op de plattegrond). PARKEER NIET OP DE VOOR RESIDENTEN GERESERVEERDE PLAATSEN BINNEN DE TOEGANGSRECHTER.
 7. Elk APPARTEMENT IS BEPERKT MET 3K (14 AMPS) AAN ELEKTRICITEIT. Om te voorkomen dat de elektriciteit uitvalt, mag u niet meerdere elektrische apparaten tegelijk gebruiken, in het bijzonder airconditioners, fornuizen en afwasmachines.

Regulations in English

 1. DO NOT LEAVE TRASH BAGS OUTSIDE APARTMENT DOORS, ON THE STAIRCASE OR IN THE BINS SITUATED IN THE GARDENS OR COMMUNAL AREAS. PLEASE USE THE PUBLIC BINS AND TRASH CONTAINERS LOCATED, AS MARKED ON THE MAP. TO AVOID HEAVY FINES, ALL WASTE MUST BE DIVIDED CORRECTLY.
 2. DO NOT PARK BICYCLES AGAINST THE WALL. PLEASE USE THE BIKE STANDS. THE MANAGEMENT DECLINES ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF THEFT OR DAMAGE TO THE BICYCLES.
 3. THE USE OF BARBEQUE GRILLS IS NOT ALLOWED INDOORS, OUTDOORS ANYWHERE ON THE RESIDENCE PREMISES, INCLUDING BALCONIES, GARDENS AND COMMUNAL AREAS.
 4. DO NOT PLAY BALL GAMES, THAT CAUSE DISTURBANCE TO RESIDENTS OR GUESTS, IN THE RESIDENCE GARDENS OR COMMUNAL AREAS.
 5. EACH APARTMENT HAS AN UNDERGROUND GARAGE (AS SHOWN ON THE THE MAP). DO NOT PARK IN THE SPACES RESERVED FOR RESIDENTS SITUATED INSIDE THE ENTRANCE BARRIER.
 6. EACH APARTMENT IS SUPPLIED WITH APPROX 3K (APPROX 14 AMPS) OF ELECTRICITY. TO AVOID ELECTRICITY CUT-OUTS DO NOT UTILISE NUMEROUS ELECTRIC APPLIANCES AT ANY ONE TIME, ESPECIALLY AIR CONDITIONERS, OVENS AND DISHWASHERS.